OMCL-AC160TS

K=300kHz F=26.0N/m
Tapping, Air

OMCL-AC200TS

K=150kHz F=9N/m
Tapping, Air

OMCL-AC240TS

K=70kHz F=2N/m
Soft Tapping, Air

BL-RC150VB

K=37 & 13 kHz F=0.03 & 0.006 N/m
tapping, contact, force curve

BL-AC40TS

K=110 kHz F=0.1 N/m
tapping in water

BL-AC10FS(DS)

K=1500 kHz F=0.1N/m
tapping in water, fast scan

OMCL-TR800PSA

K=73&24 kHz F=0.57&0.15 N/m
contact mode, Air, water

OMCL-RC800PSA

K=69,18,71&19 kHz F=0.39,0.05,0.76&0.1 N/m
contact mode, Air, water
LFM

OMCL-RC800PB

K=64,17,66&17 kHz F=0.42,0.06,0.82&0.11 N/m
contact mode, Air, water
LFM
Force spectrum

OMCL-TR400PSA

K=34&11 kHz F=0.08&0.02 N/m
contact mode, Air, water
Tapping mode in water

OMCL-TR400PB

K=32 &10 kHz F=0.09 & 0.02 N/m
contact mode, Air, water
LFM
Force spectrum

OMCL-AC240TM

K=70kHz F=2N/m
Soft Tapping, Air